Tokenizacja nieruchomości

Nieruchomości uważane są za jedne z najbezpieczniejszych aktywów. Jeżeli zapytasz przypadkowo spotkaną osoba o najlepszą formę inwestycji i ochrony kapitału z pewnością udzieli takiej odpowiedzi. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na zakup mieszkania lub lokalu użytkowego. Co zrobić kiedy nie mamy dostatecznej ilości gotówki, natomiast chcemy mieć nieruchomość i czerpać z niej zyski? Rozwiązaniem jest technologia, która sprawia, że to możliwe.

Już od paru lat świat rewolucjonizuje nowa technologia blockchain, opierająca się na decentralizacji oraz rozproszeniu baz danych. Wiele osób utożsamia wspomnianą technologię z Bitcoinem i innymi kryptowalutami, które ją rozpowszechniły na cały świat. Jednak na tym zastosowanie nowej technologii się nie kończy. Banki, wielkie korporacje czy wiele innych przedsiębiorstw już teraz wykorzystują blockchain do usprawniania swoich procesów i działań, poprzez emisje własnych tokenów pozyskują kapitał na dalszy rozwój, bądź ograniczają koszty związane z handlem swoimi produktami. Coraz popularniejsze staje się inwestowanie za pomocą tokenów w różne aktywa, w tym właśnie nieruchomości.

Tokenizacja to alternatywna metoda pozyskiwania kapitału, która jest alternatywą dla tradycyjnych form jakimi są emisje akcji, obligacji czy zaciągnięcie kredytu bankowego. Polega na powierzeniu środków deweloperowi lub podmiotowi zarządzającemu inwestycją, a inwestor nabywa prawo do uczestnictwa w zyskach przedsiębiorstwa lub otrzymuje stałą stopę zwrotu z inwestycji. Schemat inwestowania za pomocą tokenów jest bardzo podobny do korzystania z giełdy czy emisji obligacji, jednak zdecydowanie prostszy, automatyczny i tańszy.

Dzięki nabywanym tokenom możemy stać się współwłaścicielami nieruchomości, gdyż posiadamy proporcjonalny udział w formie tokenów lub udział w zyskach jakie wygeneruje dana nieruchomość. Przykładowo deweloper może wyemitować tokeny, a jeden token odpowiada 1 metrowi kwadratowemu nieruchomości. Zakupując tokeny stajemy się współwłaścicielami nieruchomości i nabywamy prawo do zysku z danej inwestycji.

Dlaczego właśnie tokenizacja?

Przede wszystkim jest to rozwiązania niwelujące wysoką barierą wejścia inwestowania w nieruchomości. Akcje i obligacje możemy nabyć za znacznie mniejszy kapitał, to samo dotyczy kryptowalut, jednak nie każdy jest zainteresowany takimi rozwiązaniami, które wiążą się z większym ryzykiem lub skomplikowanym procesem emisji obligacji. Ten próg dla wielu osób powoduje niemożność inwestowania, gdyż nie posiadają dostatecznej ilości kapitału. Dodatkowo ostatnie zawirowanie na rynkach skomplikowały ten proces i zmusiły banki do bardziej restrykcyjnego podejścia przydzielania kredytów oraz podniesienia wkładu własnego, co jeszcze bardziej utrudni inwestowanie w nieruchomości lub go uniemożliwi.

Tokenizacja nieruchomości stwarza takie możliwości i ułatwia sprzedaż. W tradycyjnej formie pozyskiwania kapitału podmiot zarządzający inwestycją musiałby podpisywać tysiące umów z inwestorami. Wymagałoby to zaangażowania znacznej ilości czasu, zbudowania odpowiedniej struktury i podpisania aktów notarialnym z każdym uczestnikiem, co w praktyce uczyniłoby inwestycję nieopłacalną. Ominięcie tych barier przy zachowaniu pełnej przejrzystości i bezpieczeństwa powoduje, że nawet osoba, która chciałaby zainwestować kwotę 5000 zł będzie mogła to zrobić i brać adekwatny udział w zyskach z posiadanej nieruchomości.

Tokenizacja w praktyce

Tokenizacja nieruchomości w praktyce opiera się na dwóch podstawowych przypadkach. W pierwszym przedsiębiorstwo zamierza pozyskać kapitał na zakup nieruchomości i dostosowanie jej do sprzedaży. Inwestor nabywa tokeny, które stają się pożyczką z gwarantowaną stopą zwrotu.
W drugim właściciel wynajmowanej nieruchomości emituje tokeny, które są prawem własności do nieruchomości i wpłaca inwestorowi regularną stopę zwrotu czerpaną z jej najmu. Takimi nieruchomościami mogą być powierzchnie wynajmowanej sieci handlowej czy inne obiekty przynoszące regularny dochód.

Dlaczego tokenizacja jest przyszłością?

W każdej działalności dąży się do jak efektywniejszej optymalizacji, aby uniknąć zbędnych kosztów działając w ramach prawa. Technologia blockchain i tokenizacja dają taką możliwość poprzez eliminację tradycyjnych barier jakimi są opłaty notarialne czy bankowe, dzięki czemu inwestor uzyskuje większy zysk w porównaniu do form obarczonymi takimi kosztami, a skrócenie procesu pozyskiwania kapitału przez podmiot zarządzający inwestycją usprawnia całą inwestycję.
Forma inwestowania za pośrednictwem tokenów znacznie obniża koszty, ale również daje większą swobodę, gdyż o każdej porze możemy nabyć udział w nieruchomości i czerpać z niego zyski. Pozwalają na to całkowicie zautomatyzowane procesy nie wymagające zbędnych formalności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby o północy zakupić nieruchomości na całym świecie mieszkając w Polsce. Dodatkowo tokeny umożliwiają szybką sprzedaż na rynkach wtórnych, ponieważ nie musimy angażować notariusza, który jest wymagany przy tradycyjnej sprzedaży.

Zwiększone bezpieczeństwo

Już sama technologia blockchain, dzięki swojej zdecentralizowanej bazie danych zapewnia wcześniej niespotykane bezpieczeństwo. Praktycznie niekopiowalny zasób informacji zawarty w ramach tej technologii chroni każdą informację przed ingerencją osób trzecich.
Zapis informacji w wielu miejscach jednocześnie umożliwia prowadzenie rozproszonych technologii księgowości. Takie rozwiązanie umożliwi stworzenie w pełni przejrzystego rejestru nieruchomości. Każdy ma dostęp do wszelkich danych związanych z zasobami, czyli w praktyce możemy np. sprawdzić jaka była historia danej nieruchomości.
Tokenizacja nieruchomości dzięki najnowszej technologii wprowadziła szereg rozwiązań, które przewyższą tradycyjne inwestowania za pośrednictwem tradycyjnych form. Przewagami jakie wprowadziła technologia blockchain to m.in. przyśpieszenie procesu pozyskiwania kapitału poprzez wyeliminowanie formalności przy zachowaniu pełnego zasobu informacji. Oszczędność kapitału poprzez eliminację pośredników czy kosztów związanych z aktem notarialnym oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez decentralizację danych. Jednak największą korzyścią jest możliwość uczestnictwa w podziale zysków, nawet posiadając niewielką kwotę pieniędzy. Tokenizacja umożliwia każdemu zostanie inwestorem.